ALLES | OVER | HOOP

Theatervoorstelling

Zuiderstrandtheater,

12|03|2019 || 19.00

  • De huidige werkwijze van de overheid is onhoudbaar...
  • Alles gaat overhoop om de ambtenaar van de toekomst te ontdekken!
  • Een theatervoorstelling voor en door mensen van de overheid, waarin voelbaar wordt wat de veranderingen in de samenleving betekenen voor de relatie tussen overheid en burgers.

Een relevante overheid in een veranderende wereld.

De wereld verandert: oude wetten en modellen blijken steeds vaker onbruikbaar, nieuwe worden al doende ontwikkeld. De wereld lijkt door alle digitale technologie alsmaar kleiner te worden, en tegelijk zorgen al deze verbindingen voor steeds meer complexiteit. Wat is nog de relevantie van de overheid in de digitale, 21e eeuw? 

Hoe kunnen we verwachten dat overheden een zinnige en geloofwaardige rol kunnen spelen in de toekomst als we de organisatiestructuren en wijzen van samenwerken en managen niet ingrijpend innoveren?

Onderling vertrouwen en samenwerken bij de overheid.

Door digitale techniek is het nu voor ambtenaren uit verschillende organisaties makkelijker dan ooit om connectie met elkaar te maken. Desalniettemin wordt er steeds vaker gesproken over het gebrek aan samenwerking tussen (semi) overheidsdiensten. De moderne paradox lijkt dat technische hyper-connectiviteit wezenlijke verbinding tussen ambtenaren onderling soms eerder beschadigt dan bestendigd. Staat men nog wel stil bij wat er echt nodig is? En mogen we leren van falen?

Een voorstelling die alles op z'n kop zet.

Alles staat in het teken van paradoxen; uitkomsten die tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie ingaan. Zoals altijd is de werkelijkheid niet zwart of wit, maar een schakering van grijstinten. Tegelijk biedt de verwarring hoop: wat als onafwendbaar wordt gepresenteerd, is dat lang niet altijd. Wanneer we de paradoxen kennen, is het makkelijker tot echte vernieuwing te komen.

Zuiderstrandtheater

12 | 03 | 2019 || 19.00

We beginnen om 19.00 sharp, er rijden bussen van Den Haag CS naar het theater vanaf 17.30 uur. 

De betrokken organisaties

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën, SZW en I&W en de gemeente Den Haag willen met het theaterprogramma Alles Over Hoop op een nieuwe manier deze vragen voor het voetlicht brengen. Niet met de pretentie een antwoord te hebben, maar om ambtenaren aan te moedigen hun eigen oplossingen te ontwikkelen. Welke vormen van organiseren, samenwerken en individuele gedragingen passen daarbij? In alle technologische vernieuwing is Alles|Over|Hoop een viering van menselijkheid.

Hoe kan ik er bij zijn?

Er zijn geen tickets te koop. Binnen de 6 organisaties krijgen 33 mensen de mogelijkheid om 2 collega's uit te nodigen. Die 2 collega's kunnen op zichzelf weer 1 collega uitnodigen.
Zo zijn we straks met ongeveer 1.000 genodigden! 


Wil jij deze mensen laten weten dat je er graag bij wilt zijn? Vul dan hiernaast je gegevens in! 

DAGEN
UREN
MINUTEN
SECONDEN

Inspiratie en teaser... 

“Ik heb geen grip. Ik kan niet de verantwoordelijkheid nemen die ik wil nemen. Ik voel me klein, ik ben onderdeel van een keten, ik ben verplicht tot samenwerken maar ik heb geen zicht op andere rollen en belangen, ik ben onderdeel van een schakel van een machine, zonder dat ik weet hoe die machine werkt. Ik word in een hokje geduwd en heb geen grip op de uitkomst van mijn werk, ik voel me machteloos. Ik verdrink. Ik doe gewoon mijn werk en ik ga om vijf uur naar huis. Het zal mijn tijd wel duren.”


De principes en fundamenten van de overheid zijn gebouwd in de 20e en 19e eeuw. 

De overheid is gericht op voorspelbaarheid en betrouwbaarheid, dus alles is vastgelegd in regels. Dat systeem zorgt voor onze welvaart - en voor de ambtenaar en zijn kinderen en hypotheek. 


De keerzijde daarvan is dat spontaniteit wordt uitgesloten. Ambtenaren kunnen hun daadkracht en creativiteit niet kwijt. De angst is te groot dat er iets gebeurt waarvan de uitkomst onbekend is. En de media loeren ...


Tegelijkertijd voelen diezelfde ambtenaren de urgentie van maatschappelijke problemen van deze tijd: milieu, klimaatverandering, zorg, armoede, mobiliteit, veiligheid, internationale machtsverschuivingen etc etc. Hoe kunnen ambtenaren (de overheid) een zinnige en geloofwaardige rol spelen daarin. Dat is de vraag. Want de oude manier is veel te stroperig en afstandelijk. 


Welke rol speelt technologie daarbij in de 21e eeuw? Wordt het allemaal nog technocratischer? 

Als de computer nee zegt staan ambtenaar en burger machteloos? 

Of vinden ambtenaren zichzelf opnieuw uit? Gaan ze burgers ontmoeten om maatwerk te leveren. En krijgen ze mandaat om van regels te mogen afwijken? 

“Door kleine stappen te zetten, het ene experiment na het andere te doen, te vallen en op te staan, op het doel af te gaan, steeds beter te worden”.